ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ IMAX

Γενική Τιμή Εισόδου


Ταινίες 2D

11,00

Ταινίες 3D

13,00

CINEMA DAY @ CINEPLEXX!


Εισιτήριο Τρίτης: ταινίες 2D

8,00

Εισιτήριο Τρίτης: ταινίες 3D

10,00

Ειδικη τιμή γνωριμίας

Προσωρινή τιμή γνωριμίας, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, σε προβολές με έναρξη πριν τις 17:30 (εξαιρούνται οι επίσημες αργίες)

Ταινίες 2D

8,00

Ταινίες 3D

10,00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΜΕΑ


Ταινίες 2D

8,00

Ταινίες 3D

10,00

CINEPLEXX BONUS CARD


Τιμή φορτισμένης Cineplexx Bonus Card - Ταινίες 2D

9,50

Τιμή φορτισμένης Cineplexx Bonus Card - Ταινίες 3D

11,50

Σημείωση:

1. Οι ειδικές τιμές, οι προσφορές και οι εκπτώσεις δεν συνδυάζονται μεταξύ τους.

2. Λόγω του ότι οι προβολές IMAX ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών προβολών, τόσο τα Cineplexx Κουπόνια Δωρεάν Εισόδου, όσο και τα κανονικά Δωρεάν Εισιτήρια που παρέχονται μέσα από τις υπηρεσίες Cineplexx (π.χ. Cineplexx Bonus Card), δεν ισχύουν για προβολές IMAX.