ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


1. Βασικά στοιχεία

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων [στο εξής: ΔΠΔ] αφορά όλους όσοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες (κινηματογράφου) της Cineplexx Entertainment IKE, Ελευθέριου Βενιζέλου 61, 146 71 Νέα Ερυθραία, Αθήνα [στο εξής: Εταιρία]. Με τη ΔΠΔ ενημερώνεστε σχετικά με το είδος, την κλίμακα και τον σκοπό της συλλογής και χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας από την Εταιρία. Η Εταιρία σέβεται την ιδιωτικότητά σας και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την τήρηση των νομοθετικών διατάξεων που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας (Κανονισμός ΕΕ αριθ. 679/2016 (ΓΚΠΔ), νόμος περί προστασίας δεδομένων [Datenschutzgesetz, στο εξής: DSG] 2000, DSG 2018 και νόμος περί τηλεπικοινωνιών [Telekommunikationsgesetz, στο εξής: TKG] 2003). Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται πάντοτε σε αυτή τη βάση.

Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η ανωτέρω αναφερόμενη Εταιρία.

Με τη χρήση υπηρεσιών κινηματογράφου και τη χορήγηση δηλώσεων συναίνεσης κατά την έννοια της παρούσας Δήλωσης βεβαιώνετε ότι έχετε συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας και ότι είστε σε θέση να παρέχετε νομίμως συναίνεση ή ότι έχει ήδη παρασχεθεί έγκυρη συναίνεση από τον νόμιμο κηδεμόνα σας.


2. Στοιχεία βάσει του άρθρου 13 ΓΚΠΔ

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, ειδικότερα

 • τα δεδομένα γενικού χαρακτήρα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (επώνυμο, όνομα, φύλο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email], αριθμός τηλεφώνου, αριθμός πελάτη)
 • τα δεδομένα που αναφέρονται στον τρόπο πληρωμής και συνδέονται με τις πληρωμές, ιδίως δε με χρεωστικές, πιστωτικές και τραπεζικές κάρτες
 • τα δεδομένα που αφορούν τις πραγματοποιηθείσες από εσάς επισκέψεις στον κινηματογράφο καθώς και τις συναφείς με αυτές παραγγελίες (ημερομηνία, ώρα, προβολή, κινηματογραφική αίθουσα, ταινία, αριθμός εισιτηρίων, κατηγορία και όροι, πρόσθετες υπηρεσίες που χρησιμοποιήσατε, κατανάλωση στο κυλικείο της κινηματογραφικής αίθουσας, προσωπικές προτιμήσεις που μας έχετε γνωστοποιήσει) είναι απαραίτητα για τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρία. Εκτός από τη δέσμευση, την κράτηση και τους λοιπούς τρόπους αγοράς εισιτηρίων, στις υπηρεσίες αυτές ανήκουν και οι γαστρονομικές παρεπόμενες υπηρεσίες, οι εκδηλώσεις, η διάθεση κουπονιών καθώς και η αντιστοίχισή τους με τον πελάτη, ο συμψηφισμός και ο έλεγχός τους
Για τους σκοπούς αυτούς, τα δεδομένα αποθηκεύονται, τυγχάνουν επεξεργασίας και, εφόσον απαιτείται, διαβιβάζονται σε τρίτους, με τους οποίους η εταιρία συνεργάζεται προκειμένου να προσφέρει στους πελάτες της μια όσο το δυνατόν αρτιότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση.

Αυτοματοποιημένες αποφάσεις δεν χρησιμοποιούνται. Ωστόσο, τα δεδομένα που διαθέτει η εταιρία από προηγούμενες επισκέψεις σας στον κινηματογράφο χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρήστη, προκειμένου οι προσφορές να προσαρμόζονται στις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας. Νομική βάση για τις εν λόγω διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων αποτελούν
 • η εκτέλεση προσυμβατικών και συμβατικών υποχρεώσεων,
 • η συναίνεση που έχετε παράσχει,
 • οι νομοθετικές, συμβατικές ή άλλες νόμιμες υποχρεώσεις (π.χ. δικαιώματα και υποχρεώσεις τεκμηρίωσης στο πλαίσιο της λογιστικής, φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, των συμβάσεων, της υποβολής αναφορών, των δικαστικών διενέξεων) και
 • το δικαιολογημένο συμφέρον (π.χ. η βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών, ακόμη και στον τομέα της άμεσης διαφήμισης ή τις άσκησης ίδιων νόμιμων συμφερόντων).
Η διάρκεια της αποθήκευσης εξαρτάται από τη διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης, τις συναινέσεις που έχετε παράσχει και, πέραν αυτών, τις εκ του νόμου υποχρεώσεις διατήρησης και τις νόμιμες υποχρεώσεις που υπέχει η Εταιρία.


3. Διαδικτυακή παρουσία

Με την επίσκεψή σας στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας συλλέγονται και αποθηκεύονται αυτόματα τα δεδομένα σας που αφορούν την πρόσβαση. Τα δεδομένα πρόσβασης περιλαμβάνουν ιδίως τη σελίδα που αναζητήσατε, τα αρχεία που επισκεφθήκατε, την ημερομηνία και την ώρα εισόδου, τη διεύθυνση ΙΡ του χρήστη, τα δεδομένα του υπολογιστή από τον οποίο έγινε η αναζήτηση, ιδίως δε τους φυλλομετρητές (Browsers) και το λειτουργικό σύστημα, καθώς και τον όγκο των δεδομένων και τη δήλωση επιτυχούς αναζήτησης. Τα δεδομένα πρόσβασης χρησιμοποιούνται για εσωτερικούς στατιστικούς σκοπούς, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι προσφορές είναι ασφαλείς και να βελτιστοποιηθεί η προσφορά. Σε περίπτωση που εγείρονται υποψίες παράνομης ενέργειας, τα δεδομένα πρόσβασης αξιολογούνται ως αποδεικτικά στοιχεία.

Με την εισαγωγή των προσωπικών δεδομένων σας σε κάποιο από τα έντυπα επικοινωνίας συμφωνείτε στη διάρκεια της φύλαξης του συγκεκριμένου αιτήματος διαβίβασης καθώς και στην αποθήκευση και επεξεργασία. Αυτό ισχύει ιδίως για αιτήματά σας που υποβάλλονται μέσω του εντύπου επικοινωνίας, του chat και των email. Η Εταιρία χρειάζεται αυτά τα δεδομένα για να επεξεργαστεί το αίτημά σας, στις περιπτώσεις δε αυτές αποθηκεύει και τη διεύθυνση ΙΡ σας, προκειμένου να χρησιμεύσει ως αποδεικτικό στοιχείο. Η αποθήκευση γίνεται για όσο διάστημα απαιτείται για την επεξεργασία τυχόν συμπληρωματικών ή εκ των υστέρων ερωτημάτων που ενδέχεται να υποβληθούν από εσάς ή την Εταιρία.

Εάν δημιουργήσετε διαδικτυακό λογαριασμό, σας παρέχεται online πρόσβαση στα δεδομένα της σύμβασης. Φροντίστε να φυλάσσετε επιμελώς τα δεδομένα που αφορούν την πρόσβασή σας και να διασφαλίζετε ότι δεν μπορούν να εισέλθουν στο λογαριασμό σας μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, η οποία – ακόμη και αν είναι μερική – οφείλεται σε δική σας αμέλεια, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη. Τα δεδομένα του λογαριασμού σας διαβιβάζονται μόνο μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης στο διαδίκτυο (https). Για απώλεια δεδομένων ή πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα σας δεν υπέχουμε καμία ευθύνη, εφόσον η Εταιρία έχει τηρήσει τα απαιτούμενα βάσει της εξέλιξης της τεχνολογίας μέτρα ασφάλειας.

Οι νομικές βάσεις για τέτοιας μορφής επεξεργασίες δεδομένων είναι οι αναφερόμενες στο Σημείο 2.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας έχει καταρτισθεί με τη δέουσα επιμέλεια και έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλαπλών ελέγχων. Εντούτοις, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τον επίκαιρο χαρακτήρα, την ορθότητα και την πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Απαιτήσεις για αποζημίωση λόγω χρήσης ή μη χρήσης των πληροφοριών ή από τη χρήση εσφαλμένων ή ελλιπών πληροφοριών αποκλείονται. Όλες οι προσφορές υπόκεινται σε αλλαγές και δεν είναι δεσμευτικές. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα χωρίς να προβαίνει σε ειδική ανακοίνωση, να μεταβάλλει, να συμπληρώνει, να διαγράφει την προσφορά ή μέρη αυτής ή να αναστέλλει τη δημοσίευση της ιστοσελίδας προσωρινά ή οριστικά.

Το περιεχόμενο και ο προγραμματισμός της ιστοσελίδας προστατεύονται βάσει των δικαιωμάτων του δημιουργού και των συναφών δικαιωμάτων. Οποιαδήποτε αντιγραφή – ακόμη και αποσπασματική – και δημόσια αναπαραγωγή, ιδίως η αντιγραφή κειμένων, γραφικών και φωτογραφιών, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση.


4. Newsletter

Εναπόκειται στη διακριτική σας ευχέρεια να εγγραφείτε συνδρομητής στο Newsletter της Εταιρίας. Η εγγραφή, αφού προηγουμένως γνωστοποιήσετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) και παράσχετε την απαιτούμενη για τη λήψη του Newsletter συναίνεση, ενεργοποιείται μόνον αφού προβείτε σε σχετική επιβεβαίωση μέσω του συνδέσμου εγγραφής, τον οποίο θα λάβετε με email. Για να έχουμε τη δυνατότητα στοχευμένης τροφοδότησής σας μέσω του Newsletter με πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν, η Εταιρία σας παρέχει κατά την εγγραφή τη δυνατότητα να παράσχετε οικειοθελώς διάφορα επιπλέον στοιχεία που αφορούν τις κινηματογραφικές σας προτιμήσεις, στοιχεία τοποθεσίας κ.ο.κ.

Σε κάθε Newsletter που λαμβάνετε θα παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την απεγγραφή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Newsletter μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση bonuscard@cineplexx.gr.


5. Διαβίβαση σε τρίτους / Υποχρεώσεις των υπεύθυνων επεξεργασίας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας διαβιβάζονται από εμάς κατά περίπτωση
 • στο πλαίσιο του ομίλου, αφού ληφθούν υπόψη οι επιτρεπόμενοι εκ του νόμου σκοποί χρήσης,
 • στους υπεύθυνους επεξεργασίας (πχ. για την ηλεκτρονική διαφήμιση υπό μορφή Newsletter στην eyepin GmbH, για την παρακολούθηση του ταμειακού συστήματος στη Vista Entertainment Solutions limited, για τη φροντίδα της ιστοσελίδας στη Netural GmbH), καθώς και σε τρίτους, οι οποίοι πρέπει να ενημερώνονται, προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή των υπηρεσιών που επιθυμείτε και οι οποίοι έχουν δεσμευτεί έναντι της Εταιρίας μας να τηρούν τα ισχύοντα πρότυπα προστασίας δεδομένων,
 • σε επιχειρήσεις που διεξάγουν ή (συν)διοργανώνουν λοταρίες (σε περίπτωση συμμετοχής σε λοταρία)


6. Cookies και υπηρεσίες Tracking

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies, δηλαδή μικρά αρχεία κειμένου τα οποία χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών στον φυλλομετρητή κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Τα cookies αναγνωρίζονται στην επόμενη επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και συμβάλλουν σημαντικά στην επιτάχυνση των διαδικασιών φόρτωσης και στη διευκόλυνση της χρήσης των προσφορών μας από εσάς. Οι πληροφορίες που σας αφορούν και αναγνωρίζονται και αποθηκεύονται από τα cookies χρησιμεύουν στην αναγνώρισή σας από το σύστημα κάθε φορά που εισέρχεστε αλλά και στην ανάλυση της συμπεριφοράς σας ως χρήστη. Αποθηκεύονται στον server [εξυπηρετητή] του εκάστοτε παρόχου, ο οποίος έχει δεσμευτεί έναντι της εταιρίας μας να τηρεί τα ισχύοντα πρότυπα προστασίας δεδομένων.

Μετά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο της Εταιρίας, τα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στη δική σας τερματική συσκευή, εφόσον δεν έχετε αρνηθεί εκ των προτέρων την αποθήκευσή τους ή δεν τα διαγράφετε με δική σας ενέργεια. Η ενεργητική απενεργοποίηση των cookies μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα της διαδικτυακής παρουσίας της Εταιρίας σε σχέση με εσάς. Μπορείτε επίσης να εμποδίσετε την αποθήκευση cookies μέσω της αντίστοιχης ρύθμισης στο λογισμικό του φυλλομετρητή σας. Επισημαίνουμε πάντως ότι στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.

Επιπλέον, μπορείτε να εμποδίσετε την προώθηση στη Google των δεδομένων που δημιουργούνται μέσω των cookies και αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ σας), καθώς και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τη Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας τα πρόσθετα φυλλομετρητή (Browser-Plugin) που διατίθενται στην ιστοσελίδα google.com. Ωστόσο, το πρόσθετο διατίθεται για συγκεκριμένα προγράμματα περιήγησης.

Στην ιστοσελίδα της Εταιρίας χρησιμοποιούνται και περιεχόμενα τρίτων, προκειμένου η διαδικτυακή παρουσία να διαμορφώνεται κατά τον πλέον ενημερωτικό και άνετο για εσάς τρόπο. Οι εν λόγω τρίτοι πάροχοι λαμβάνουν τη διεύθυνση ΙΡ σας για τεχνικούς λόγους. Η Εταιρία δεν ασκεί καμία επιρροή στη χρήση των δεδομένων αυτών από τους τρίτους παρόχους. Παραπέμπουμε σχετικώς στις δηλώσεις περί προστασίας δεδομένων του εκάστοτε παρόχου.

Η Εταιρία χρησιμοποιεί την Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης της Google Inc. 1600, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google»). Η Google Analytics χρησιμοποιεί cookies. Οι πληροφορίες που προέρχονται από τα cookies και αφορούν τη συμπεριφορά σας ως χρήστη, διαβιβάζονται κατά κανόνα σε server της Google στις ΗΠΑ, όπου και αποθηκεύονται. Προηγουμένως, η διεύθυνση ΙΡ σας έχει συντμηθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τον τρόπο αυτόν ανωνυμοποιείται ή τουλάχιστον ψευδωνυμοποιείται. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις διαβιβάζεται και υφίσταται σύντμηση σε server της Google στις ΗΠΑ.

Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες, προκειμένου να αξιολογεί τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς, να συντάσσει εκθέσεις που αφορούν τη δραστηριότητα στο διαδίκτυο και να παρέχει στον διαχειριστή του ιστότοπου περαιτέρω υπηρεσίες που συνδέονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου. Η διεύθυνση ΙΡ που διαβιβάζεται στο πλαίσιο της Google Analytics από τον φυλλομετρητή σας δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google. Συμβουλευθείτε σχετικώς και τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων της Google, ιδίως τις πληροφορίες που διατίθεται στους παρακάτω δύο συνδέσμους:
 • http://www.google.com/analytics/terms/de.html
 • https://www.google.de/intl/de/policies/
Χρησιμοποιούνται επίσης και πρόσθετα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Facebook [Social Plug-Ins], τα οποία διαχειρίζεται η εταιρία Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Dublin 2, Irland, και η Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94303, USA. Τα πρόσθετα αυτά είναι «διακόπτες», με τους οποίους το Facebook διαπιστώνει ποιος πραγματοποιεί είσοδο στην ιστοσελίδα μας. Εάν ο επισκέπτης έχει κάνει παράλληλα εγγραφή και είσοδο ως χρήστης στο Facebook, αποθηκεύονται και άλλες πληροφορίες που προέρχονται από το Facebook. Το Facebook λαμβάνει τη διεύθυνση ΙΡ σας για τεχνικούς λόγους. Δεν ασκούμε καμία επιρροή στη χρήση των δεδομένων αυτών από το Facebook. Παραπέμπουμε σχετικώς στις Δηλώσεις Προστασίας Δεδομένων της Facebook, ιδίως στις πληροφορίες που διατίθενται στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.facebook.com/help/568137493302217.

Εκεί θα βρείτε επίσης πληροφορίες για τον αποκλεισμό των πρόσθετων Facebook [Social Plug-Ins] με τον φυλλομετρητή σας.

Η ιστοσελίδα της Εταιρίας χρησιμοποιεί και άλλα Social Plug-Ins στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών micro-blogging [υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ εγγεγραμμένων χρηστών] Twitter και Instagram. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από τις εταιρίες Twitter Inc. και Instagram LLC. (στο εξής: «πάροχοι»). Το Twitter διαχειρίζεται η Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (στο εξής: «Twitter»). Το Instagram διαχειρίζεται η Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (στο εξής: «Instagram»). Εάν επισκεφθείτε κάποια σελίδα που ανήκει στη διαδικτυακή παρουσία της Εταιρίας, η οποία περιέχει τέτοιο πρόσθετο, ο φυλλομετρητής σας πραγματοποιεί απευθείας σύνδεση με τους εξυπηρετητές του Twitter ή του Instagram. Το περιεχόμενο των πρόσθετων διαβιβάζεται από τον εκάστοτε πάροχο απευθείας στον φυλλομετρητή σας και ενσωματώνεται στην ιστοσελίδα. Με την ενσωμάτωση των πρόσθετων οι πάροχοι λαμβάνουν την πληροφορία ότι ο φυλλομετρητής σας έχει αναζητήσει την αντίστοιχη σελίδα της διαδικτυακής παρουσίας μας, ακόμη και αν δεν διαθέτετε προφίλ στον αντίστοιχο πάροχο ή δεν είστε συνδεδεμένοι εκείνη τη στιγμή. Η πληροφορία αυτή (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης ΙΡ σας) διαβιβάζεται και αποθηκεύεται απευθείας από τον φυλλομετρητή σας σε εξυπηρετητή του αντίστοιχου παρόχου στις ΗΠΑ.


7. Επικοινωνία

Μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή, χωρίς χρέωση, πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα σας που έχουν αποθηκευτεί από την Εταιρία. Επίσης, ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε δικαίωμα ανάκλησης, πληροφόρησης, διαγραφής, διόρθωσης, περιορισμού και διαβίβασης των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε τυχόν υποχρέωση της Εταιρίας για διατήρησή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη διεύθυνση Cineplexx Entertainment IKE, Ελευθέριου Βενιζέλου 61, 146 71 Νέα Ερυθραία, Αθήνα, με την ένδειξη «Προστασία Δεδομένων». Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε. Για τη διατύπωση παραπόνων, αρμόδια ως εποπτική αρχή είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: http://www.dpa.gr


8. Λοιπά

Έχουμε θεσπίσει οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας τα οποία αξιολογούμε διαρκώς και προσαρμόζουμε εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, προκειμένου να προστατεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και να προσαρμόζουμε στις νέες εξελίξεις την παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων. Η νέα έκδοση ισχύει από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα μας. Η τρέχουσα έκδοση της Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.

Έκδοση: 16 Μαΐου 2018


Πολιτική Απορρήτου